Nymburk - Svitavy - 3.čtvrtfinále - 15.04.2016
thn_160415_svi_010.jpg thn_160415_svi_011.jpg thn_160415_svi_015.jpg thn_160415_svi_017.jpg thn_160415_svi_019.jpg
thn_160415_svi_020.jpg thn_160415_svi_022.jpg thn_160415_svi_023.jpg thn_160415_svi_026.jpg thn_160415_svi_029.jpg
thn_160415_svi_031.jpg thn_160415_svi_035.jpg thn_160415_svi_040.jpg thn_160415_svi_044.jpg thn_160415_svi_045.jpg
thn_160415_svi_047.jpg thn_160415_svi_049.jpg thn_160415_svi_050.jpg thn_160415_svi_055.jpg thn_160415_svi_057.jpg
(c) ČEZ Basketball Nymburk