ČEZ B.Nymburk : AEK Atheny - 2.kolo BCL - 16.10.2018
181016_aek_279.jpg
(c) ČEZ Basketball Nymburk ...... < 181016_aek_279.JPG >