ČEZ B.Nymburk : USK Praha - 11.kolo NBL - 22.11.2018
181122_usk-B_037.jpg
(c) ČEZ Basketball Nymburk ...... < 181122_usk-B_037.jpg >