VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ AKCIÍ

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ AKCIÍ

Akciová společnost Basketball Nymburk, a.s., se sídlem Komenského 589, 288 02 Nymburk, IČO: 264 89 864, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7405, (dále „Společnost“), za níž jedná Evgeny Myshkovskiy, předseda představenstva tímto oznamuje, že

I.

V důsledku právních změn, které nastaly po 1. lednu 2014, rozhodlo představenstvo Společnost tak, že se vymění stávajících 100 ks akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) každé z nich emitovaných Společností (dále „Stávající akcie“) za 100 ks akcií v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) ve formě na jméno (dále „Nové akcie“).

Výměna proběhne tak, že akcionáři předloží Stávající akcie, za které jim po jejich skartaci budou vydány Nové akcie.

 
II.

V souvislosti se shora uvedeným vyzývá představenstvo Společnosti akcionáře k předložení akcií ke skartaci a výměně za nové akcie, a to nejpozději do 30. června 2014.

 
III.

Představenstvo Společnosti dále vyzývá akcionáře, aby nejpozději do 30. června 2014 splnili svou povinnost sdělit Společnosti údaje potřebné pro jejich zápis do seznamu akcionářů, přičemž připomíná, že je třeba uvést též číslo bankovního účtu, na který budou poskytována peněžitá plnění

 
IV.

Představenstvo Společnosti zároveň informuje akcionáře o tom, že v případě, že akcionář, který je v prodlení s plněním některé z povinností uvedených v předchozích odstavcích, není oprávněn po dobu prodlení vykonávat práva spojená s akciemi, jichž se prodlení týká. Pokud v době prodlení akcionáře s plněním některé z jeho výše uvedených povinností Společnost rozhodne o rozdělení zisku, nevznikne tomuto akcionáři právo na dividendu z akcií, jichž se prodlení týká.

 
 
Za Basketball Nymburk a.s.
představenstvo akciové společnosti
 
vloženo: 02.04.2014 14:40 / přečteno: 8927x
 
« Zpět
SPONZOŘI Facebook
ČEZ
STARLIFE
J&T BANKA
GEOSAN THETA
EPL COND
Velišek  - Podpěra
ADIDAS
LION SPORT
AUTOSALON LOUDA
CAR 4 WAY
Dr. MAX
Renomia
Zepris
VIS
Město Nymburk
Elektro Kutílek
Datonet
DP ComTel
Špára STK
Nota Bene
FALDO
Louda Reality
Crystal Bohemia
Wobenzym
Louda Alform
Inkospor
Barton
Jimsoft s.r.o.
C.L.P.A.
CASIA TOUR
hala
XXL
Hyundai
Molten
Česká televize
Kooperativa
AGEL
Pivovary Lobkowitz
ONDRÁŠOVKA
Redside
VALBEK
Rozehnal a Kuchař
ZENIT
SPORT
Finance Habitation
SUBTERRA
Sev.en EC
© 2010 - Copyright by ČEZ Basketbal Nymburk a.s. All rights reserved.