VALNÁ HROMADA

VALNÁ HROMADA

Sdružení přátel košíkové Polabí, připravuje na 27.června Valnou hromadu. 

Pozvánka na valnou hromadu


Předseda představenstva občanského sdružení

Sdružení přátel košíkové Polabí

se sídlem Nymburk, Komenského 589, registrovaného Ministerstvem vnitra pod

č.j. VS/1-1/36 887/98-R (dále jen „Sdružení“)

tímto svolává

VALNOU HROMADU SDRUŽENÍ

na den 27.6.2011 od 18:00 do ZŠ Komenského,Nymburk
 

Návrh programu valné hromady:

 1. Zahájení, organizační záležitosti, ověření usnášeníschopnosti valné hromady.
 2. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
 3. Schválení programu jednání valné hromady.
 4. Schválení změny stanov Sdružení ve formě Dodatku č. 2 ke stanovám Sdružení.
 5. Projednání zprávy představenstva o hospodaření Sdružení v uplynulém roce a schválení návrhu rozpočtu na další rok.
 6. Schválení návrhu představenstva na stanovení ročního členského příspěvku.
 7. Schválení návrhu, aby bylo zvoleno nové představenstvo Sdružení.
 8. Volba nového představenstva Sdružení.
 9. Diskuse.
 10. Závěr, ukončení valné hromady.

 
vloženo: 17.06.2011 10:49 / přečteno: 14276x
 
« Zpět
SPONZOŘI Facebook
ČEZ
STARLIFE
J&T BANKA
GEOSAN THETA
EPL COND
Velišek - Podpěra
ADIDAS
LION SPORT
AUTOSALON LOUDA
CAR 4 WAY
Dr. MAX
Renomia
Zepris
VIS
Město Nymburk
Elektro Kutílek
Datonet
DP ComTel
Špára STK
Nota Bene
FALDO
Louda Reality
Crystal Bohemia
Wobenzym
Louda Alform
Inkospor
Barton
Jimsoft s.r.o.
C.L.P.A.
CASIA TOUR
hala
XXL
Hyundai
Molten
Česká televize
Kooperativa
AGEL
Pivovary Lobkowitz
ONDRÁŠOVKA
Redside
VALBEK
Rozehnal a Kuchař
ZENIT
SPORT
Finance Habitation
SUBTERRA
Sev.en EC
© 2010 - Copyright by ČEZ Basketbal Nymburk a.s. All rights reserved.